RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO - informujemy, że:

 

Administrator Danych:

Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą w Zatorze ul. Rynek 2, 32-640 Zator, NIP 5492258697, REGON 120267925, tel. +48 33 84 10 584 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: biuro@dolinakarpia.org. reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia.

 

Celem przetwarzania danych w Stowarzyszeniu Dolina Karpia jest realizacja zadań związanych z działalnością organizacji pozarządowej mającej na celu działanie na rzecz wzmocnienia aktywności lokalnej, rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia poprzez budowanie spójnej i widocznej oferty turystycznej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i/lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub nie wykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...