Aktualności

Nowe formularze wniosków dla beneficjentów!

Nowe formularze wniosków dla beneficjentów!

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się nowe wzory wniosków (2z) dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentacją.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Działając na podstawie § 19 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia zwołuję na dzień 5 grudnia 2016 roku, godzinę 1600 w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady.

 

                                                                      Katarzyna Solarska
                                                                     
/Przewodnicząca Rady/

 

Porządek posiedzenia w rozwinięciu.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przesunięty

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przesunięty

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż w związku z nagłą koniecznością zmiany kryteriów wyboru operacji, najbliższy nabór wniosków odbędzie się początkiem stycznia 2017 roku. Dokładny jego termin podany zostanie w najbliższym czasie.

Szkolenie z obsługi POP oraz procedur

Szkolenie z obsługi POP oraz procedur

W dniu 28 listopada 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się szkolenie dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz pracowników biura dotyczące obsługi Platformy Obsługi Projektów oraz szkolenie dla Członków Rady dotyczące procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD oraz procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.

Aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

Aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji w terminie do 6 grudnia 2016 r.   Składanie uwag i propozycji zmian odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu - Karta uwag, do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) lub elektronicznie na adres: biuro@dolinakarpia.org w terminie nie przekraczającym dnia 6 grudnia 2016 roku.

 

Więcej w rozwinięciu.

Nowi Członkowie Ekomuzeum

Nowi Członkowie Ekomuzeum

Z przyjemnością informujemy, że Ekomuzeum Doliny Karpia powiększyło się o 3 kolejnych Członków: Agroturystykę Wichrowe Wzgórze, Apartamenty na Kasztelańskiej oraz Małą Polską Flotę Powietrzną oferującą loty wiatrakowcem.

» Zobacz więcej aktualności