Aktualności

"LSR w 2016" - spotkanie informacyjno - konsultacyjne

"LSR w 2016" - spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru Doliny Karpia na spotkanie w ramach kampanii informacyjnej "LSR w 2016", na którym przedstawione zostaną najbliższe terminy naborów wniosków o dofinansowanie, zakres i warunki wsparcia oraz rodzaje operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się dnia 28 czerwca (wtorek) 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Zapraszamy również na nasze stoisko podczas najbliższego Festiwalu Doliny Karpia w Gminie Osiek, w dniu 26 czerwca (niedziela) 2016 r. od godziny 14:00, na którym otrzymają Państwo niezbędne informacje dot. najbliższych terminów naborów wniosków o dofinansowanie, zakres i warunki wsparcia oraz rodzaje operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - Zagłosuj na nasze projekty!

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - Zagłosuj na nasze projekty!

Znamy listę zadań, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Cieszymy się bardzo, iż wśród 152 projektów wybranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego znalazły się projekty zgłoszone za pośrednictwem  Stowarzyszenia Dolina Karpia tj.: "Festiwal Doliny Karpia w powiecie wadowickim" o kodzie - PKWAK041, "Festiwal Doliny Karpia w powiecie oświęcimskim" o kodzie - PKOSK042 oraz partnerski projekt subregionalny pn.: "Zachodnia Małopolska - lubię to!" o kodzie - SZACK019.

O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują Państwo sami. Głosowanie rusza 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na nasze projekty.

"LSR w 2016" - Kampania informacyjna

"LSR w 2016" - Kampania informacyjna

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. 
Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi – Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej – Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało fundusze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, które będzie realizować w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. Nowością będzie organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

 

Więcej w rozwinięciu.

"Rusza LSR!" - Kampania promocyjno-informacyjna

"Rusza LSR!" - Kampania promocyjno-informacyjna

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Będziemy Państwu na bieżąco przekazywać informacje o stanie wdrażania Strategii, głównych celach, planowanym budżecie, terminach naborów, planowanych spotkaniach informacyjnych, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie. 

 

Więcej w rozwinięciu.


"LSR w 2016" - spotkanie informacyjno - konsultacyjne

"LSR w 2016" - spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora rybackiego na spotkanie w ramach kampanii informacyjnej "LSR w 2016", na którym przedstawione zostaną najbliższe terminy naborów wniosków o dofinansowanie, zakres i warunki wsparcia oraz rodzaje operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się dnia 21 czerwca (wtorek) 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Aktualizacja LSR zaakceptowana

Aktualizacja LSR zaakceptowana

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia, w zgodzie z Procedurą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia informuje, że złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projekt aktualizacji LSR został zaakceptowany przez Samorząd Województwa.

 

Więcej w rozwinięciu.

Aktualizacja kryteriów wyboru operacji zaakceptowana

Aktualizacja kryteriów wyboru operacji zaakceptowana

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia, w zgodzie z Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji informuje, że złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji został zaakceptowany przez Samorząd Województwa.

 

Więcej w rozwinięciu.

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza na konferencję

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zapraszaja na konferencję pn.:„Wsparcie na rzecz rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020”

Konferencja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016r. (wtorek), w godzinach od 10:00 do 15:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. Juliusza Słowackiego 15.

Podczas konferencji Stowarzyszenie Dolina Karpia będzie miało prezentację nt. możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz PO RiM na lata 2014-2020. 

 

Program konferencji w rozwinięciu.

» Zobacz więcej aktualności