Aktualności

II spotkanie grupy roboczej ds. tworzenia strategii na lata 2014-2020

II spotkanie grupy roboczej ds. tworzenia strategii na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

II spotkanie grupy roboczej ds. tworzenia strategii na lata 2014-2020 odbędzie się 13 lipca 2015 roku w godz. 11:00-14:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia przy ul. Rynek 2 w Zatorze.

Spotkanie będzie dotyczyło analizy SWOT, jednego z najważniejszych rozdziałów przyszłej wielofunduszowej  strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia


Spotkanie promocyjno - informacyjne dla mieszkańców

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców obszaru Dolina Karpia na spotkanie promocyjno - informacyjne podsumowujące działania w ramach podejścia Leader i PO RYBY, które 12 czerwca 2015 roku odbędzie się w Brzeźnicy.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do udziału w spotkaniu, telefonicznie pod numerem tel. 33/8410 584 lub mailowo: biuro@dolinakarpia.org

Program spotkania w rozwinięciu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia w zgodności z § 11 Regulaminu WZC

zaprasza

członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
w dniu 12.06.2015 (piątek)  w siedzibie Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy, Brzeźnica ul. Krakowska 107 o godzinie 1600

Poniżej przedstawiam Program Walnego Zebrania Członków
i proszę o niezawodne przybycie.

                                                                                    Franciszek Sałaciak

                                                                                    Prezes Zarządu  

 

Program w rozwinięciu.

Badanie rozpoznawalności produktów lokalnych

Badanie rozpoznawalności produktów lokalnych

Stowarzyszenie Dolina Karpia prowadzi badanie rozpoznawalności produktów lokalnych. W tym celu prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety, która skierowana jest do mieszkańców obszaru Doliny Karpia (tj. gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice Tomice, Zator) i dotyczy roli produktów lokalnych w rozwoju regionu (produkt lokalny – produkt lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych).

Ankieta


Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

» Zobacz więcej aktualności