Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zaproszenie

 

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia w zgodności z § 11 Regulaminu WZC

zaprasza

członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
w dniu 31.05.2016 (wtorek)  w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator ul. Rynek 2 o godzinie 1700

Poniżej przedstawiam Program Walnego Zebrania Członków
i proszę o niezawodne przybycie.

 

                                                                               Franciszek Sałaciak

                                                                                   Prezes Zarządu  

 

Program w rozwinięciu.

Aktualizacja LSR; możliwość zgłaszania uwag, spotkania konsultacyjne

Aktualizacja LSR; możliwość zgłaszania uwag, spotkania konsultacyjne

W związku z wyborem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 - 2020 dla obszaru Doliny Karpia (4 miejsce spośród 32 LGD starających się o uzyskanie dofinansowania na realizację swoich strategii), Uchwałą nr 7/2016 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 18 kwietnia 2016 roku w zakresie konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w LSR, a także w zgodzie z Procedurą aktualizacji LSR oraz Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR oraz projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji terminie od 20 do 29 maja 2016 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.


Targi Turystyczne w Dolinie Karpia już za nami!

Targi Turystyczne w Dolinie Karpia już za nami!

V Targi Turystyczne w Dolinie Karpia już za nami. Dzień otwarty atrakcji turystycznych na terenie naszych siedmiu gmin zgromadził 22 maja licznych turystów oraz mieszkańców mających ochotę zakosztować w lokalnych produktach – zarówno atrakcjach turystycznych, jak i produktach kulinarnych.

Honorowy Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

 

Więcej w rozwinięciu.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Działając na podstawie § 19 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia zwołuję na dzień 23 maja 2016 roku, godzinę 1600 w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady.

 

                                                                      Katarzyna Solarska
                                                                     
/Przewodnicząca Rady/

 

Porządek posiedzenia w rozwinięciu.

17 583 000,00 złotych dla Stowarzyszenia Dolina Karpia

17 583 000,00 złotych dla Stowarzyszenia Dolina Karpia

17 583 000,00 zł będzie miała do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała 6 650 000,00 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego RYBY 10 500 000,00 zł . Ponadto otrzymała na wdrażanie projektów współpracy 133 000,00 zł w ramach PROW oraz 300 000,00 zł w ramach PO RYBY. Wicemarszałek Stanisław Sorys dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia Dolina Karpia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi Prezesowi Stowarzyszenia oraz Pani Katarzynie Solarskiej Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia. Pieniądze będą do wykorzystania do 2022 roku.

» Zobacz więcej aktualności