O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dolina Karpia jest organizacją pozarządową działającą od 2006 na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia. Obszar działania Stowarzyszenia stanowi siedem  gmin położonych w Małopolsce w powiecie oświęcimskim (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator) oraz wadowickim (Brzeźnica, Spytkowice i Tomice).

Stowarzyszenie Dolina Karpia jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz wzmocnienia aktywności lokalnej, rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia poprzez budowanie spójnej i widocznej oferty turystycznej.

Proces rozwoju Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz nabierania doświadczenia można podzielić na cztery etapy, których efektem były dokumenty określające kierunki rozwoju Doliny Karpia:

Etap I – powstanie Stowarzyszenia Dolina Karpia i Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Etap II – utworzenie Lokalnej Grupy Działania w ramach PROW na lata 2007-2013 i powstanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Etap III – utworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach PO RYBY 2007-2013 i powstanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Etap IV – utworzenie Lokalnej Grupy Działania w ramach PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020 oraz powstanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (wielofunduszowej).

W 2016 roku Stowarzyszenie Dolina Karpia, jako jedyna Lokalna Grupa Działania w Małopolsce
, pozyskało środki na realizację Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w ramach dwóch programów, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  W ramach realizacji strategii Stowarzyszenie ma do dyspozycji 17 150 000,00 zł, które podczas organizowanych naborów wniosków będzie przekazywało osobom/podmiotom rozwijającym obszar Doliny Karpia pod względem gospodarczym, społecznym i turystycznym, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie otrzymało również środki na zarządzanie, działania informacyjno-promocyjne oraz aktywizację lokalnych społeczności w wysokości 2 450 000,00 zł oraz realizację projektów współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi w wysokości 433 000,00 zł.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...