4 maja 2017, 14:27:5

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące składania wniosku.

Informujemy, że składający wnioski o uzyskanie pomocy finansowej w ramach aktualnych naborów, składają wniosek w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnej przy każdym ogłoszeniu naboru i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy. 

1) Prosimy aby wersja papierowa wniosku została złożona do Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia w odrębnych skoroszytach/segregatorach. Komplet dokumentów powinien zawierać: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami zgodnie z wykazem załączników znajdującym się we wniosku.

2) We wniosku należy określać wskaźniki produktu i rezultatu możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu oraz dołączyć kartę zgodności z LSR, dostępną w dokumentacji dodatkowej przy każdym ogłoszeniu naboru.

3) Po złożeniu wniosku w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia nie ma już możliwości jego uzupełniania.

4) Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

5) Poniżej dostępna jest interpretacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ws. konieczności składania biznesplanów wraz z dokumentacją konkursową w ramach PO "RiM" na lata 2014-2020.
 
6) Poniżej dostępna jest interpretacja kryterium "Wkład własny wnioskodawcy".

7) Poniżej dostępne jest rozporządzenie regulujące zasady ubiegania się o zaliczkę na realizacji operacji w ramach PO "RiM" 2014-2020.

8) Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

UWAGA! W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku

 

Załączniki

  • Pobierz Interpretacja ws. konieczności składania biznesplanów (PO "RiM" 2014-2020)
  • Pobierz "Wkład własny wnioskodawcy" - interpretacja kryterium
  • Pobierz Zasady ubiegania się o zaliczkę w ramach PO "RiM" 2014-2020
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...