27 maja 2022, 10:19:47

Dnia 20 kwietnia br. został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wsparcie przygotowawcze to wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Proces ten zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:

  • konsultacje z mieszkańcami - spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią tj. Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator. Spotkania odbywać się będą od lipca do września. Spotkanie będą miały na celu zapoznanie uczestników spotkania z działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia, obszarem Doliny Karpia, strukturą LSR oraz planem włączenia lokalnej społeczności w opracowywanie LSR. Wspólnie z uczestnikami spotkań przeprowadzona zostanie analiza SWOT, w tym analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia. Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji uzyskanych w trakcie spotkania uczestnicy wskażą możliwe do realizacji cele LSR wraz z określeniem rezultatów, a także planowane działania. Przedstawione zostaną również informacje w zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji LSR oraz planu finansowego LSR   

 

  • strona internetowa - na naszej stronie już istniejącej, pojawiła się zakładka "Wsparcie przygotowawcze" gdzie zamieszczać będziemy informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią

 

  • badania ankietowe - przeprowadzimy je w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców - ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru. Na tzw. fiszkach projektowych, które dostępne będą na stronie internetowej, będzie można zgłaszać pomysły na realizację własnych projektów

 

  • powołanie grupy roboczej ds. LSR, w skład której wejdą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy Doliny Karpia. Głównym zadaniem grupy roboczej ds. LSR będzie moderowanie prac nad LSR oraz analiza przygotowanych dokumentówktóry będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi

 

  • indywidualne konsultacje w biurze LGD


Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych, które pozwolą nam zbudować rzetelną bazę Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.   

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w pracach nad LSR 2023-2027!

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...