28 kwietnia 2017, 14:15:46

W związku z licznymi zapytaniami wnioskodawców w zakresie kryterium „Wkład własny wnioskodawcy” przekazujemy Państwu interpretację w zakresie prawidłowego wyliczenia wkładu własnego wraz z przykładami obrazującymi przyznawanie punktów w ramach kryterium.

Kryterium opisane zostało w poniższy sposób:

Wkład własny jest do 10% powyżej minimalnego wkładu własnego – liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu – 0 pkt

Wkład własny jest od  10% do 20% włącznie powyżej minimalnego wkładu własnego – liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu – 1 pkt

Wkład własny jest wyższy o ponad 20% od minimalnego wkładu własnego – liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu – 2 pkt

Rada dokonując oceny wniosków w ramach kryterium opierała się będzie na zadeklarowanym we wniosku poziomie dofinansowania, który jednocześnie obrazuje procentowy poziom wkładu własnego.

W przypadku poziomu dofinansowania wynoszącego maksymalnie 50% a więc poziomie wkładu własnego stanowiącego minimalnie 50%:

- Jeżeli wnioskodawca zadeklaruje minimalny wkłady własny (50%) lub zwiększy minimalny wkład własny do 10% czyli procentowy wkład własny wyniesie do 55% a deklarowany we wniosku poziom dofinansowania wyniesie powyżej 45% to wnioskodawca otrzyma 0 punktów.

- Jeżeli wnioskodawca zwiększy minimalny wkład własny o co najmniej 10% lecz nie więcej niż 20% czyli procentowy wkład własny wyniesie od 55% do 60% włącznie a deklarowany we wniosku poziom dofinansowania wyniesie od 40% do 45% włącznie to wnioskodawca otrzyma 1 punkt.

- Jeżeli wnioskodawca zwiększy minimalny wkład własny o ponad 20% czyli procentowy wkład własny wyniesie ponad 60% a deklarowany we wniosku poziom dofinansowania wyniesie poniżej 40% to wnioskodawca otrzyma 2 punkty.

Zatem Rada dokonując oceny wniosków w ramach kryterium opierała się będzie na zadeklarowanym we wniosku i oczekiwanym przez składającego wniosek poziomie dofinansowania. W przypadku błędnego wyliczenia kwoty dofinansowania w stosunku do kosztów kwalifikowalnych projektu Rada zastrzega sobie prawo do ustalenia rzeczywistej  kwoty wsparcia (dofinansowania).

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...