11 marca 2022, 9:19:40

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358).

Ww. Rozporządzenie wprowadziło możliwość składania wniosków o płatność  w terminie do 30 czerwca 2024 roku. (termin ostateczny!).

Z takiego wydłużenia terminu będą mogli skorzystać Ci Beneficjenci, którym na dzień dzisiejszy nie minęły jeszcze dwa lata od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy (ponieważ nadal operację trzeba zrealizować nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) i którzy już na dzień dzisiejszy wiedzą, że nie skończą realizacji operacji do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, iż beneficjenci, którzy zawarli umowę o przyznaniu pomocy w roku 2020 i wcześniej z Samorządem Województwa Małopolskiego nie będą mogli zawrzeć stosownych aneksów wydłużających wskazany rozporządzeniowo termin rozliczenia.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które będą zawierane z beneficjentami:

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • na operacje inne (w tym w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)

Dodatkowo zamieszczamy przekazany przez SWM materiał pomocniczy dla beneficjentów dot. prawidłowego udokumentowania  zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsca pracy na etapie informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. 

Załączniki

  • Pobierz Aneks - podejmowanie działalności gospodarczej
  • Pobierz Aneks - inne (w tym operacje w zakresie rozwoju działalności gospodarczej)
  • Pobierz Materiał pomocniczy do wypełniania zobowiązania dot. utrzymania miejsc pracy

Ogłoszenie naboru wniosków 5/2022

Nr ogłoszenia: 5/2022   Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie...

Wyniki naboru 4/2022

W dniu 18 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, na którym podjęto decyzję o...

Ogłoszenie naboru wniosków 4/2022

Nr ogłoszenia: 4/2022   Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie...

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...