3 grudnia 2021, 9:14:55

Aktualizacja LSR; możliwość zgłaszania uwag

W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Aktualizacja LSR prowadzona jest w związku z podpisaniem w dniu 8 listopada 2021 roku aneksu nr 14 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie dodatkowych środków w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 478 000 Euro oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwiającego zwiększenia limitu środków dla realizacji projektów współpracy z PROW 2014-2020 do 10%, zwiększono pulę dostępnych środków dla projektów współpracy o kwotę 47 800,00 Euro. Zmiana ta wynika z potrzeb realizacji zaplanowanego projektu współpracy pn. „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu - Karta uwag, do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) lub elektronicznie na adres: biuro@dolinakarpia.org w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku. 

 Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 08 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla społeczności lokalnej dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2).

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...