12 kwietnia 2017, 15:50:6

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, informuje że planuje realizację zadania z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje, że planuje realizację zadania z zakresu:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny operacji: Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez organizację Targów Turystycznych Doliny Karpia oraz wdrożenie przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów turystycznych objętych jednolitym systemem promocji -  2 sztuki w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2: Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia.

- Liczba stron w przestrzeni wirtualnej uczestniczących w promocji oferty turystycznej Doliny Karpia – 3 sztuki w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2: Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia.

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

Organizację VI Targów Turystycznych Doliny Karpia promujących obszar Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia:

- scena oraz nagłośnienie wraz z obsługą techniczną (zapewnienie dużej sceny - co najmniej rozmiar 7,5 m x 6 m - na Rynku w Zatorze, nagłośnienia odpowiedniego do obsługi tego typu wydarzenia, rozwieszenia banerów i dostarczonych materiałów informacyjnych oraz obsługi technicznej - co najmniej 2 osoby - w trakcie trwania Targów Turystycznych i stoisk dla wystawców na Rynku - potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej - co najmniej 15). Promocja Programu Marki Lokalnej Dolina Karpia podczas trwania Targów ze sceny).

- konferansjer (zapewnienie konferansjera, który poprowadzi wydarzenie na Rynku – co najmniej 5 godzin wraz z promocją Programu Marki Lokalnej Dolina Karpia podczas trwania Targów).

- transport do atrakcji turystycznych (zapewnienie transportu do poszczególnych atrakcji - co najmniej czterech 20 osobowych busów, które z Rynku w Zatorze pojadą do poszczególnych gmin Doliny Karpia zgodnie z ustaloną trasą (około 50 km każda), a tym samym będzie możliwość odwiedzenia większej ilości obiektów - potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej).

- organizacja Rajdu Rowerowego (zorganizowanie Rajdu Rowerowego po atrakcjach turystycznych uczestniczących w Targach - potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej. Rajd rozpocznie się na Rynku w Zatorze, czas trwania rajdu to około 4 godziny. Planowana ilość uczestników - około 50 osób. Zapewnienie wyznaczenia trasy rajdu, bezpieczeństwa uczestników, napojów oraz ciepłego posiłku (jednogarnkowego) na trasie rajdu).

- przygotowanie produktów lokalnych (zapewnienie co najmniej 6 rodzajów produktów, które dostępne będą na stoisku promocyjnym znajdującym się na Rynku w Zatorze podczas trwania Targów. Produkty zostaną wykorzystane w celu promocji Doliny Karpia poprzez wykorzystanie produktu lokalnego. Planowane do zakupu lub przygotowania rodzaje produktów wytwarzanych przez potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej: karp wędzony, sernik królewski, żurek przeciszowski, kładzionka, rogaliki drożdżowe, obwarzanek pobiedrski).

- pokaz przygotowania zupy rybnej wraz z degustacją (zapewnienie pokazu przygotowania zupy rybnej oraz porcji degustacyjnych. Osoby odwiedzające wydarzenie na Rynku w Zatorze będą mogły na bieżąco śledzić przygotowanie zupy oraz spróbować powstałego dania. Przygotowanie co najmniej 300 porcji zupy rybnej. Zapewnienie wszystkich produktów potrzebnych do przygotowania zupy rybnej, przeprowadzenie pokazu przygotowywania dania oraz zapewnienie jednorazowych naczyń i sztućców do serwowania przygotowanego dania).

- nagrody dla uczestników Targów (zapewnienie nagród głównych dla uczestników Targów, które zostaną rozlosowane w finale imprezy w dniu Targów na Rynku w Zatorze).

- opracowanie graficzne i skład komputerowy baneru informacyjno-promocyjnego (opracowanie graficzne i skład komputerowy baneru informacyjno-promocyjnego, który zawieszony będzie na scenie podczas Targów na Rynku w Zatorze).

- druk baneru informacyjno-promocyjnego (druk baneru informacyjno-promocyjnego o wymiarach 1m x 5m, pełny kolor).

- opracowanie graficzne i skład komputerowy plakatu informacyjno-promocyjnego (opracowanie graficzne i skład komputerowy plakatu informacyjno-promocyjnego VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia, wydarzenia promującego Program Marki Lokalnej Dolina Karpia).

- druk plakatów informacyjno-promocyjnych (druk plakatu informacyjno-promocyjnego VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia - wydarzenia promującego Program Marki Lokalnej Dolina Karpia, format A3, pełny kolor ze zdjęciami, co najmniej 200 sztuk. Plakaty zostaną rozdystrybuowane poszczególnym gminom Doliny Karpia w celu zawieszenia ich w miejscach ogólnodostępnych. W miarę możliwości plakaty zostaną rozdystryboowane poza obszar Doliny Karpia).

- opracowanie graficzne i skład komputerowy paszportu (opracowanie graficzne i skład komputerowy paszportu VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia).

- druk paszportów (druk Paszportu VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia, format A5, pełny kolor ze zdjęciami, co najmniej 500 sztuk. Paszport będzie dostępny również do pobrania i wydruku ze strony internetowej www.dolinakarpia.org. Paszport uprawniać będzie do korzystania ze zniżek podczas VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia. Zawierał będzie informacje o ofertodawcach z terenu Doliny Karpia - potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej, którzy w dniu Targów przygotują specjalne oferty promocyjne dla  turystów i mieszkańców terenu).

- opracowanie graficzne i skład komputerowy wizytówek dwustronnych
(w ramach promocji dla około 30 obiektów - potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej, uczestniczących w wydarzeniu zostaną przygotowane dwustronne wizytówki każdego z wystawców, które będą dostępne na stoisku organizatora w dniu Targów. Każda wizytówka będzie promowała Targi Turystyczne w Dolinie Karpia wraz z Programem Marka Lokalna Dolina Karpia).

- druk wizytówek dwustronnych (druk wizytówek dwustronnych o wymiarach 5 cm x 8 cm dla wystawców uczestniczących w Targach - potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej. Dla każdego z obiektów zostanie wydrukowanych po 200 wizytówek, łącznie 6000 sztuk. Każda wizytówka będzie promowała Targi Turystyczne w Dolinie Karpia wraz z Programem Marka Lokalna Dolina Karpia).

- nagranie spotu promocyjnego i 20 sekundowej zajawki (akcja promocyjna jest niezbędna w celu dotarcia z planowanym wydarzeniem do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Planuje się rozpromowanie wydarzenia w mediach elektronicznych. Zostanie nagrany co najmniej 5 minutowy spot promujący wydarzenie i Program Marki Lokalnej Dolina Karpia oraz 20 sekundowa zajawka do emisji w TVP. Spot zostanie umieszczony w mediach społecznościowych (facebook), na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz Ekomuzeum Doliny Karpia).                                                                                                                                                                                                                   

- emisja 20 sekundowej zajawki w TVP Kraków (zajawka promocyjna 20 sekundowa zostanie wyemitowana w TVP Kraków. Usługa obejmuje co najmniej 30-krotną emisję 20 sekundowej zajawki w godzinach wieczornych).

- spotkanie informacyjno - promocyjne – catering (w celu przekazania najważniejszych informacji o Programie Marka Lokalna Dolina Karpia wszystkim obiektom i atrakcjom turystycznym uczestniczącym w Targach Turystycznych, na zakończenie Targów zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno - promocyjne. Dla uczestników spotkania zapewniony zostanie catering. Spotkanie odbędzie się w w sali konferencyjnej posiadającej niezbędne zaplecze techniczno - organizacyjne. Czas trwania spotkania to minimum 3 godziny lekcyjne. Spotkanie będzie bezpłatne).

- spotkanie informacyjno – promocyjne – prowadzący spotkanie (spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące zasad przyznawania znaku marki lokalnej zostanie przeprowadzone przez osobę/podmiot posiadający doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje w zakresie produktów lokalnych i marki lokalnej).

 

Przyznawanie znaku marki lokalnej Dolina Karpia:

- artykuł informacyjno – promocyjny (w celu upowszechnienia informacji o możliwości zdobycia znaku marki lokalnej Dolina Karpia i zasadach przyznawania znaku zostanie wydany artykuł informacyjno-promocyjny w prasie regionalnej (3/4 moduły)

- gadżet informacyjno - promocyjny – magnes (zostaną wydane gadżety informacyjno - promocyjne - magnesy z warstwą laminatu. Magnesy będą dystrybuowane podczas prowadzonej kampanii informacyjno - promocyjnej przed planowanym na II półrocze 2017 roku naborem na użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia tj. organizowanych spotkań informacyjno - prmocyjnych, wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub aktywizujących społeczność lokalną, jak również podczas wydarzeń organizowanych poza Doliną Karpia. Materiały te pozwolą na poszerzenie wiedzy odbiorców o informacje dotyczące marki lokalnej Dolina Karpia).

- gadżet informacyjno - promocyjny – torba (zostaną wydane gadżety informacyjno - promocyjne  - torby laminowane z uchwytem sznurkowym. Torby będą służyły do dystrybuowania materiałów informacyjno-promocyjnymi podczas prowadzonej kampanii informacyjno -promocyjnej przed planowanym na II półrocze 2017 roku naborem na użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia tj. organizowanych spotkań informacyjno -promocyjnych, wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub aktywizujących społeczność lokalną, jak również podczas wydarzeń organizowanych poza Doliną Karpia. Materiały te pozwolą na poszerzenie wiedzy odbiorców o informacje dotyczące marki lokalnej Dolina Karpia).

- roll-up informacyjno - promocyjny - opracowanie i skład graficzny (zostanie opracowany roll-up informacyjno - promocyjny marki lokalnej Dolina Karpia – rozmiar 85 cm/200 cm, pełny kolor, jednostronny).

- roll-up informacyjno - promocyjny – wykonanie (zostanie wykonany roll-up informacyjno - promocyjny marki lokalnej Dolina Karpia - rozmiar 85 cm/200 cm, pełny kolor, jednostronny. Roll-up bedzie zabierany na wydarzenia promocyjne, kulturalne i aktywizacyjne, jak również na wydarzenia organizowane poza Doliną Karpia. Służył będzie promocji marki lokalnej Dolina Karpia w kraju i za granicą).

- tablica informacyjno - promocyjna - opracowanie i skład graficzny (dla Stowarzyszenia Dolina Karpia jako instytucji zarządzającej znakiem marki lokalnej Dolina Karpia zostanie opracowana tablica informacyjno - promocyjna o rozmiarach 70 cm x 70 cm).

- tablica informacyjno - promocyjna – wykonanie (zostanie wykonana tablica informacyjno - promocyjna (rozmiar 70 cm x 70 cm, grubość 0,08 cm, nadruk kolorowy UV, PCV spienione). Tablica zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia. Służyła będzie promocji marki lokalnej Dolina Karpia wśród osób odwiedzających Stowarzyszenie Dolina Karpia, w tym potencjalnych użytkowników znaku).

- Kapituła przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia (w celu przyznawania znaku marki lokalnej zostanie powołana Kapituła przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia. Do zadań Kapituły należeć będzie m.in: analiza przedłożonych wniosków o przyznanie znaku marki lokalnej Dolina Karpia w naborze na użytkowników znaku marki lokalnej planowanym na II półrocze 2017 roku, wskazanie na podstawie analizy ewentualnej dokumentacji (zaświadczeń/potwierdzeń/ocen) koniecznej do weryfikacji pod kątem konkretnego kryterium przyznawania znaku, weryfikacja zapisów z wniosku o przyznanie znaku w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (przez co najmniej 1 członka kapituły) lub podczas wizyty objazdowej organizowanej przez instytucję zarządzającą znakiem, konsultacje wyników własnej analizy i weryfikacji dot. konkretnego produktu/usługi (wniosku) z pozostałymi członkami kapituły (w razie potrzeby, przygotowanie rekomendacji dla wnioskodawców w przypadku odmówienia przyznania znaku), przygotowanie protokołu z posiedzenia oraz uzasadnienia decyzji Kapituły w formie pisemnej, promocja znaku marki lokalnej Dolina Karpia w ramach prowadzone działalności i aktywności członków Kapituły, kreowanie pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności znaku marki lokalnej Dolina Karpia w kraju i za granicą. Kapituła liczyć będzie 6 członków).

- obsługa administracyjna przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia
(w celu sprawnego przeprowadzania naboru na użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia planowanym na II półrocze 2017 roku, pomocy wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku o przyznanie znaku, obsługi administracyjnej posiedzeń Kapituły przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia (co najmniej dwóch w naborze), a także organizacji ewentualnej wizyty objazdowej do wnioskodawców zostanie zapewniona obsługa administracyjna przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia z osobą posiadającą wiedzę o specyfice obszaru Doliny Karpia).

- tablice informacyjno-promocyjne użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia - opracowanie i skład graficzny (w planowanym na II półrocze 2017 roku naborze na użytkowników znaku marki lokalnej  Dolina Karpia planuje się wybór co najmniej producentów, usługodawców  lub  podmiotów posiadających ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia. Dla nich zostaną opracowane 2 tablice informacyjno - promocyjne o rozmiarach 40 cm/70 cm).

- tablice informacyjno-promocyjne użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia – wykonanie (dla użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia zostaną wykonane 2 tablice informacyjno - promocyjne o rozmiarach 40 cm/70 cm, grubość 0,08 cm, nadruk kolorowy UV, PCV spienione. Tablice służyć będą promocji marki lokalnej Dolina Karpia wśród osób odwiedzających obiekt).

- statuetki witrażowe dla użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia (dla użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia zostaną wykonane 2 statuetki witrażowe z logo marki lokalnej Dolina Karpia o rozmiarach 23 cm/9 cm/ 18cm. Witraże służyły będą promocji marki lokalnej Dolina Karpia wśród osób odwiedzających obiekt, a także podczas wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub aktywizujących społeczność lokalną, w których obiekt będzie brał udział, jak również podczas wydarzeń organizowanych poza Doliną Karpia).

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł.

 

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.)


w terminie od 13 kwietnia 2017 do 12 maja 2017 bezpośrednio
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

 
      §3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR:

 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

 1. a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. b) jest pełnoletnia,
 3. c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 4. d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 3. O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

 1. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej "LGD
 2. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, o pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.
 3. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3, o pomoc nie może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 21 pkt, tj. 7 pkt.

 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Dolina Karpia: www.dolinakarpia.org oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00.

Załączniki

 • Pobierz Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej.pdf
 • Pobierz Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (...)
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...