13 stycznia 2017, 15:13:54

Do jej grona dołączyła pani Ewa Wachowicz - producentka filmowa i dziennikarka

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczęło działania mające na celu powołanie składu Kapituły przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia. Jej zadaniem będzie przede wszystkim analiza przedłożonych wniosków o przyznanie znaku marki lokalnej Dolina Karpia oraz promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku marki w ramach prowadzonej działalności i aktywności.

Miło nam poinformować, że jednym z członków Kapituły została pani Ewa Wachowicz, producentka i dziennikarka telewizyjna. W dniu 12.01.2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Dolina Karpia: Franciszek Sałaciak (PrezesZarządu) oraz Anna Świątek (Dyrektor biura) wraz z Olgą Gałek (Członkiem Kapituły Marka Lokalna Dolina Karpia, Członkiem Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych) spotkali się z panią Ewą Wachowicz w celu omówienia procesu przyznawania marki lokalnej Doliny Karpia i działań Kapituły z tym związanych.

Wcześniej swój udział w Kapitule potwierdził pan Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Olga Gałek - twórca metody budowania marki lokalnej, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, prof. Ewa Cieślik - Kierownik Katedry Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji Uniwersytetu Rolniczego, Renata Wróbel - dyrektor hali MAKRO w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej oraz Marcin Polus - Prezes Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego objął ponadto Patronat honorowy nad działaniami związanymi z wdrożeniem i promocją marki lokalnej Dolina Karpia.

Stowarzyszenie planuje rozpocząć niebawem przyznawanie znaku marki lokalnej Dolina Karpia producentom, usługodawcom lub podmiotom posiadającym ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia. Znak marki lokalnej Dolina Karpia został opatentowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 w 7 klasach związanych z m.in.: przetwórstwem rybnym, turystyką, działalnością szkoleniową, certyfikowaniem jakości, licencjonowaniem, usługami marketingowymi, doradztwem. Wyróżnione znakiem produkty i usługi będą tworzyć różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną i przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku Doliny Karpia, jej renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami. Znak marki lokalnej Dolina Karpia przyczyni się do wsparcia miejscowych rolników i przedsiębiorców w sprzedaży i promocji produktów i usług oraz w pozyskiwaniu nowych klientów. Będzie mobilizować na rzecz współpracy, tworzeniu ofert turystycznych i kształtowania gospodarczych postaw zrównoważonego rozwoju. Przyznawanie znaku lokalnym producentom i usługodawcom na wzór europejskich marek, wzmocni świadomość lokalnej społeczności, przyciągnie klientów do zakupu lub korzystania z usług wysokiej jakości oraz przyniesie bezpośrednie korzyści dla producentów i usługodawców. Użytkownicy znaków marki lokalnej korzystając bowiem ze wspólnej i zintegrowanej promocji, będą uczestniczyć w wydarzeniach promocyjnych na korzystnych warunkach, brać udział w spotkaniach aktywizujących, wyjazdach studyjnych, szkoleniach i warsztatach. Posiadając dodatkowe narzędzia w postaci tablic i statuetek witrażowych promować będą markę lokalną Dolina Karpia wśród osób odwiedzających obiekt, a także podczas wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub aktywizujących społeczność lokalną, w których obiekt będzie brał udział, jak również podczas wydarzeń organizowanych poza Doliną Karpia. Dzięki posiadaniu znaku marki lokalnej zwiększą szanse na dofinansowanie rozwoju w ramach wdrażania LSR, gdyż LGD przewidziała w kryteriach wyboru operacji punkty dla użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...