29 grudnia 2016, 8:17:16

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące składania wniosku.

Informujemy, że składający wnioski o uzyskanie pomocy finansowej w ramach aktualnych naborów, składają wniosek w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnej przy każdym ogłoszeniu naboru i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy. 

1) Prosimy aby wersja papierowa wniosku została złożona do Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia w odrębnych skoroszytach/segregatorach. Komplet dokumentów powinien zawierać: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami zgodnie z wykazem załączników znajdującym się we wniosku o przyznanie pomocy.

2) We wniosku należy określać wskaźniki produktu i rezultatu możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu oraz dołączyć kartę zgodności z LSR, dostępną w dokumentacji dodatkowej przy każdym ogłoszeniu naboru.

3) Istnieje możliwość, aby wniosek oraz biznesplan wypełniać za pomocą Generatora udostępnionego na stronie ARiMR, który zawiera szereg funkcjonalności, m.in. zlicza dane liczbowe.

4) Na powyższej stronie znajdują się również informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.


UWAGA! W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą ilość punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów premiujących uzyskanych podczas oceny a następnie dzień i godzina złożenia wniosku, którego dotyczy ocena.


Aktualizacja LSR/ kryteriów wyboru operacji

Aktualizacja LSR; Aktualizacja kryteriów wyboru operacji; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 19 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia zwołuję na dzień 23 maja 2019 roku, godzinę...

Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo, W związku z efektywnym wykorzystaniem środków unijnych w latach 2016-2018 w ramach realizacji...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 19 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia zwołuję na dzień 14 maja 2019 roku, godzinę...

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...