22 grudnia 2016, 12:4:6

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji i promocji VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia.

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje, że

Rada Stowarzyszenia Dolina Karpia uchwałą nr VII/02/16
z dnia 20 grudnia 2016 r. wybrała do realizacji operację dotyczącą
organizacji i promocji VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia

 

z zakresu:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny operacji: Organizacja i promocja VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

- Liczba stron w przestrzeni wirtualnej uczestniczących w promocji oferty turystycznej Doliny Karpia – 3 sztuki w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2: Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia.

Realizacja operacji będzie obejmować:

- scena oraz nagłośnienie wraz z obsługą techniczną (duża scena – co najmniej rozmiar 7,5 m x 6 m na Rynku w Zatorze, nagłośnienie odpowiednie do obsługi tego typu wydarzenia, rozwieszenie banerów i dostarczonych materiałów informacyjnych oraz zapewnienie obsługi technicznej – co najmniej 2 osoby – w trakcie trwania Targów Turystycznych i stoisk dla wystawców na Rynku – co najmniej 15)

- konferansjer (wydarzenie na Rynku – 5 godzin poprowadzi konferansjer)

- transport do atrakcji turystycznych (zostanie zapewniony transport do poszczególnych atrakcji. Cztery 20 osobowe busy podstawione będą na Rynek w Zatorze i następnie pojadą do poszczególnych gmin Doliny Karpia zgodnie z ustaloną trasą (około 50 km każda), a tym samym będzie możliwość odwiedzenia większej ilości obiektów)

- organizacja Rajdu Rowerowego (zostanie zorganizowany Rajd Rowerowy po atrakcjach turystycznych uczestniczących w Targach. Rajd rozpocznie się na Rynku w Zatorze, czas trwania rajdu to około 4 godziny. Planowana ilość uczestników – około 50 osób. Wykonawca wyznaczy trasę rajdu, zadba o bezpieczeństwo uczestników, zapewni uczestnikom napoje oraz ciepły posiłek (jednogarnkowy) na trasie rajdu)

- przygotowanie produktów lokalnych (zakup i/lub przygotowanie 6 rodzajów produktów, które dostępne będą na stoisku promocyjnym znajdującym się na Rynku w Zatorze podczas trwania Targów. Produkty zostaną wykorzystane w celu promocji Doliny Karpia poprzez wykorzystanie produktu lokalnego. Planowane do zakupu lub przygotowania rodzaje produktów: karp wędzony, sernik królewski, żurek przeciszowski, kładzionka, rogaliki drożdżowe, obwarzanek pobiedrski)

- pokaz przygotowania zupy rybnej wraz z degustacją (pokaz przygotowania zupy rybnej przez zawodowych kucharzy oraz porcji degustacyjnych. Osoby odwiedzające wydarzenie na Rynku w Zatorze będą mogły na bieżąco śledzić przygotowanie zupy oraz spróbować powstałego dania. Zostanie przygotowanych 300 porcji zupy rybnej. Wykonawca zapewni wszystkie produkty potrzebne do przygotowania zupy rybnej, przeprowadzi pokaz przygotowywania dania oraz zapewni jednorazowe naczynia i sztućce do serwowania przygotowanego dania)                                                                                                                                                                                                                                              

- nagrody dla uczestników Targów (nagrody główne dla uczestników Targów, które zostaną rozlosowane w finale imprezy w dniu Targów na Rynku w Zatorze)

- opracowanie graficzne i skład komputerowy baneru informacyjno-promocyjnego (opracowanie graficzne i skład komputerowy baneru informacyjno-promocyjnego, który zawieszony będzie na scenie podczas Targów na Rynku w Zatorze) 

- druk baneru informacyjno-promocyjnego (druk baneru informacyjno-promocyjnego o wymiarach 1m x 5m, pełny kolor)

- opracowanie graficzne i skład komputerowy plakatu informacyjno-promocyjnego (opracowanie graficzne i skład komputerowy plakatu informacyjno-promocyjnego VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia oraz Festiwalu Doliny Karpia w 2017)

- druk plakatów informacyjno-promocyjnych (druk plakatu informacyjno-promocyjnego VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia oraz Festiwalu Doliny Karpia w 2017. Plakaty zostaną rozdystrybuowane poszczególnym gminom Doliny Karpia w celu zawieszenia ich w miejscach ogólnodostępnych. W miarę możliwości plakaty zostaną rozdystrybuowane poza obszar Doliny Karpia)

- opracowanie graficzne i skład komputerowy paszportu (opracowanie graficzne i skład komputerowy paszportu VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia)

- druk paszportów (druk Paszportu VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia, format A5. Paszport będzie dostępny również do pobrania i wydruku ze strony internetowej www.dolinakarpia.org. Paszport uprawniać będzie do korzystania ze zniżek podczas VI Targów Turystycznych w Dolinie Karpia. Zawierał będzie informacje o ofertodawcach z terenu Doliny Karpia, którzy w dniu Targów przygotują specjalne oferty promocyjne dla  turystów i mieszkańców terenu)

- opracowanie graficzne i skład komputerowy wizytówek jednostronnych (w ramach promocji dla około 30 obiektów uczestniczących w wydarzeniu zostaną przygotowane jednostronne wizytówki każdego z wystawców, które będą dostępne na stoisku organizatora w dniu Targów. Dla każdego podmiotu zostanie opracowana spersonalizowana wizytówka)

- druk wizytówek jednostronnych (druk wizytówek jednostronnych o wymiarach 5 cm x 8 cm dla wystawców uczestniczących w Targach. Dla każdego z obiektów zostanie wydrukowanych po 200 wizytówek, łącznie 6000 sztuk)

- nagranie spotu promocyjnego i 20 sekundowej zajawki (akcja promocyjna jest niezbędna w celu dotarcia z planowanym wydarzeniem do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Planuje się rozpromowanie wydarzenia w mediach elektronicznych. Zostanie nagrany co najmniej 5 minutowy spot promujący wydarzenie oraz 20 sekundowa zajawka do emisji w TVP. Spot zostanie umieszczony w mediach społecznościowych (facebook), na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz Ekomuzeum Doliny Karpia)                                                                                                                                   

- emisja 20 sekundowej zajawki w TVP Kraków (zajawka promocyjna 20 sekundowa zostanie wyemitowana w TVP Kraków. Usługa obejmuje 30-krotną emisję 20 sekundowej zajawki w godzinach wieczornych)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 28 586,00 zł.

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.)

w terminie od 23 grudnia 2016 do 21 stycznia 2017 bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym
w informacji,

2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie było warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 21 pkt, tj. 7 pkt.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Dolina Karpia: www.dolinakarpia.org oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00.

Załączniki

  • Pobierz Ogłoszenie o zamiarze realizacji - Organizacja i promocja VI Targów (...).pdf
  • Pobierz Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.zip
  • Pobierz Warunki podmiotowe konieczne do spełnienia.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...