15 listopada 2017, 9:0:0

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację ZADANIA: Wytyczenie oraz oznakowanie 86 km szlaku rowerowego w ramach mikroprojektu pod nazwą „Szlak Doliny Karpia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

 Przedmiotem ZADANIA jest:

Wyznaczenie oraz oznakowanie w terenie 86 km szlaku rowerowego w ramach mikroprojektu pod nazwą „Szlak Doliny Karpia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014- 2020

 Opis przedmiotu zamówienia

Wyznaczenie oraz oznakowanie w terenie 86 km szlaku rowerowego:

Wyznaczenie i oznakowanie  w terenie 86 km trasy Szlaku Doliny Karpia, która będzie przebiegała przez wszystkie Gminy należące do Doliny Karpia (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Spytkowice, Tomice oraz Brzeźnica) z wykorzystaniem walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych.

Wytyczony Szlak Doliny Karpia w miejscowości Marcyporęba w Gminie Brzeźnica połączony zostanie ze Szlakiem Papieskim biegnącym aż do Kalwarii Zebrzydowskiej, by następnie połączyć się ze Szlakiem Bursztynowym Greenways ciągnącym się aż do granicy ze Słowacją, łącząc się kolejno z gminą partnerską na Słowacji - Żabokreky

Zakres prac:

  • Wytyczenie 86 km trasy rowerowej w terenie, przebiegającej przez Dolinę Karpia.
  • Oznakowanie wyznaczonej trasy w terenie, zgodnie z zasadami wyznaczania i znakowania tras rowerowych i wytycznymi PTTK oraz zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym:

- tabliczkami kierunkowymi 210 sztuk dostarczonymi przez Zamawiającego, średnio 2 tabliczki kierunkowe na kilometr,

- tabliczkami kierującymi  do obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 40 sztuk dostarczonymi przez Zamawiającego.

  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektowanego szlaku rowerowego poprzez uczestnictwo w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia spotkaniu konsultacyjnym z udziałem lokalnej społeczności Doliny Karpia.
  • Przygotowanie elektronicznej wersji przebiegu trasy z zaznaczeniem miejsc wypoczynku oraz tabliczek kierunkowych na nośniku CD/DVD zawierającym pliki w formacie umożliwiającym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie elementów w całości lub części do wydruku.

Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2018 r.

Termin i sposób złożenia oferty: drogą mailową, pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do 22.11.2017 r.

Na realizację zadania Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę dwustronną, w której uregulowane zostaną szczegółowe warunki realizacji Zadania.

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród oferentów w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Zapraszamy do składania ofert!

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...