14 grudnia 2017, 8:41:1

Informujemy, że każdy złożony wniosek o powierzenie grantu musi realizować wymieniony w ogłoszeniu naboru wniosków 2/2017/G wskaźnik produktu, jakim jest: Liczba zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań lokalnych społeczności (12), w tym dla grup defaworyzowanych (6). Jeśli grantobioraca ubiega się o przyznanie punktów w kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej to przynajmniej jedno spotkanie organizowane dla lokalnej społeczności musi być w całości dedykowane co najmniej jednej wymienionej w LSR grupie defawaryzowanej (młodzież od 16 do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy). Opis zadania musi jednoznacznie wskazywać grupy defaworyzowane biorące udział w spotkaniu (bezpośrednio korzystające z efektów realizacji zadania).

Przypominamy również, iż kwota poprzedzającego finansowania o jaką może ubiegać się grantobiorca w ramach składanego wniosku o powierzenie grantu nie może wynosić więcej niż 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...