31 października 2017, 10:8:32

W dniu 30.10.2017 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski w zakresie analizy bieżącej sytuacji w funkcjonowaniu LGD i wdrażaniu LSR.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Dolina Karpia przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym LGD, które przygotowały wystąpienia na spotkanie tj. Podhalańskiej LGD, LGD „Na Śliwkowym Szlaku”, LGD „Partnerstwo na Jurze”, LGD „Beskid Gorlicki”, LGD „Gorce Pieniny”, Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów). W spotkaniu wzięło udział 52 osoby z 29 Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji w zakresie funkcjonowania i wdrażania LSR, ukazania dobrych praktyk ale również problemów, które napotykają LGD podczas swojego działania. Na spotkaniu szczegółowo podjęte poniższe tematy:

- Przedstawienie ustaleń z posiedzenia GTL w dniu 12.10.2017

- Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW - analiza zobowiązań

- Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW – analiza

- Kontrole LGD w celu potwierdzenia wykonywania zobowiązań LGD - przebieg kontroli

- Analiza sytuacji w zakresie rozpatrywania przez SW protestów

- Realizacja par. 8 umowy ramowej w zakresie osiągania wskaźników oraz środków finansowych przeznaczonych na realizację LSR – analiza możliwości LGD w aspekcie bieżących problemów

- Realizacja LSR a funkcjonowanie LGD – możliwość utraty płynności finansowej

- Projekty grantowe - ukazanie problemów oraz dobrych praktyk na przykładzie własnego naboru wniosków o powierzenie grantu

- Projekty grantowe - możliwość kredytowania LGD z BGŻ oraz BGK oraz pożyczek gminnych

- Przedstawienie ustaleń z firmą ubezpieczeniową ze spotkania 3 października 2017 w zakresie odpowiedzialności cywilnej LGD

- Projekty współpracy - ukazanie problemów podczas składania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie

- Ochrona danych osobowych podczas wdrażania LSR

Każdy z tematów został omówiony w sposób szczegółowy a na zakończenie każdej z prelekcji przeprowadzono dyskusję przedstawiającą dobre praktyki i problemy w omawianym temacie.

Stowarzyszenie Dolina Karpia wyraża nadzieję, że tego typu spotkania staną się dobrą praktyką Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski.

Załączniki

  • Pobierz Wytyczna nr 5/3/2017 MRiRW
  • Pobierz BGK Pożyczki na wyprzedzające finansowanie
  • Pobierz Kredytowanie LGD
  • Pobierz LEADER Problemy i wyzwania GTL 12.10.2017 r.
  • Pobierz Ochrona danych osobowych podczas wdrażania LSR
  • Pobierz Realizacja par. 8 umowy ramowej
  • Pobierz Wytyczne nr 6/4/2017 MRiRW
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...