16 października 2017, 10:6:0

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

W związku z powyższym zmianie uległ formularz wniosku o przyznanie grantu składany do LGD oraz wzór instrukcji wypełniania wniosku o powierzenie grantu. Dostosowany do zmiany rozporządzenia formularz wniosku o powierzenie grantu został zaktualizowany w generatorze wniosków.

 

Ponadto informujemy, że każdy złożony wniosek o powierzenie grantu musi realizować wymieniony w ogłoszeniu naboru wniosków 1/2017/G wskaźnik produktu, jakim jest: Liczba zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań lokalnych społeczności (12), w tym dla grup defaworyzowanych (6). Jeśli grantobioraca ubiega się o przyznanie punktów w kryterium Wsparcie dla grupy defaworyzowanej to przynajmniej jedno spotkanie organizowane dla lokalnej społeczności musi być w całości dedykowane co najmniej jednej wymienionej w LSR grupie defawaryzowanej (młodzież od 16 do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy). Opis zadania musi jednoznacznie wskazywać grupy defaworyzowane biorące udział w spotkaniu (bezpośrednio korzystające z efektów realizacji zadania).

Przypominamy również, iż kwota poprzedzającego finansowania o jaką może ubiegać się grantobiorca w ramach składanego wniosku o powierzenie grantu nie może wynosić więcej niż 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy.

Załączniki

  • Pobierz Interpretacja kryterium wkład własny wnioskodawcy
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...