16 sierpnia 2017, 13:49:54

Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Dolina Karpia przystąpiło do realizacji działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (do 60 %) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji FOTOWOLTAICZNYCH, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.

Pierwszym etapem było przeprowadzenie spotkań informacyjnych, na których przedstawiano możliwości i zasady skorzystania z dofinansowania do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pompy ciepła, biomasa itp.  Podczas spotkań, przedstawiciel firmy „VOLTIKA” prezentował  szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawił problematykę odnawialnych źródeł energii. Po udziale w spotkaniu, osoby zainteresowane proszone były o wypełnienie stosownej ankiety, w której można było określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji.  W części gmin Doliny Karpia nie zakończono jeszcze realizacji pierwszego etapu, jakim są spotkania informacyjne.

Drugim etapem jest przeprowadzenie u mieszkańców, którzy złożyli ankiety, indywidualnych audytów energetycznych, które określą możliwości budowy infrastruktury OZE na posesjach mieszkańców. Mieszkańcy gminy zlecają i opłacają audyty energetyczne we własnym zakresie, przy czym koszt wykonania audytu wynosi 70 zł brutto za każdy audyt. Audyty prowadzone będą na podstawie upoważnienia przedstawicieli firmy „VOLTIKA” podpisanego przez Stowarzyszenia Dolina Karpia. Przedstawiciele firmy są obecnie kontaktują się z mieszkańcami Doliny Karpia i umawiają się na wizje lokalne.

Na podstawie indywidualnych audytów energetycznych, firma „VOLTIKA” wykona zbiorczy audyt energetyczny dla całej Doliny Karpia, wymagany do wniosku dotacyjnego. Tym samym zakończy się trzeci etap projektu, które efektem będzie dokumentacja konkursowa.

Informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w poszczególnych gminach Doliny Karpia tj. Brzeźnicy, Osieka, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, Spytkowic, Tomic i Zatora oraz pracowników Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...