28 lipca 2017, 9:23:26

Zapraszamy  do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno – promocyjnym dotyczącym zasad przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia, które odbędzie się po zakończeniu VI Targów Turystycznych Doliny Karpia dnia 15 sierpnia 2017r., o godzinie 18.30 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2).

Na spotkaniu szczegółowo przedstawione zostaną zasady przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia, przedstawiony zostanie Regulamin przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia, zasady działania Kapituły przyznawania znaku oraz korzyści płynące z udziału w Programie Marka Lokalna Dolina Karpia.

Marka lokalna Dolina Karpia jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru Doliny Karpia. Znak marki lokalnej Dolina Karpia może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia angażującemu się w promocję Doliny Karpia. Znak marki lokalnej Dolina Karpia został opatentowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 w 7 klasach związanych z m.in.: przetwórstwem rybnym, turystyką, działalnością szkoleniową, certyfikowaniem jakości, licencjonowaniem, usługami marketingowymi, doradztwem. Służył on będzie wyróżnieniu produktów i usług turystyczno-edukacyjnych zasługujących na pokazanie ze względu na ich unikalność. Wyróżnione znakiem produkty i usługi będą tworzyć różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną i przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku Doliny Karpia, jej renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami.

Marką lokalną Dolina Karpia oznaczane będą produkty charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Rolą marki lokalnej Dolina Karpia jest udzielanie rekomendacji dla produktów nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Karpia.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności wystawców biorących udział w VI Targach Turystycznych, ale także osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje, które chcą włączyć się w system wspólnej promocji i sprzedaży produktów i usług związanych z Doliną Karpia. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres biuro@dolinakarpia.org lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) do dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

VI Targi Turystyczne Doliny Karpia realizowane są w ramach operacji własnej  pt. „Promocja obszaru Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...