17 maja 2017, 10:0:0

W dniu 16 maja 2017 roku Rada Stowarzyszenia Dolina Karpia podjęła uchwałę nr XIII/50/17 ws. wybrania operacji własnej pt. „Promocja obszaru Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia.

Operacja została uznana za zgodną z LSR, ponieważ:

- zakłada realizację co najmniej jednego celu ogólnego (cel ogólny 2 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego) i jednego celu szczegółowego (cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia), powoduje podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu (Liczba obiektów turystycznych objętych jednolitym systemem promocji oraz Liczba stron w przestrzeni wirtualnej uczestniczących w promocji oferty turystycznej Doliny Karpia) przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.

 - została uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ spełnia wszystkie punkty kontrolne jej dotyczące.

 - zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, w ramach którego realizowana będzie operacja, a który został wskazany w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

 W wyniku oceny według kryteriów operacja uzyskała 10 punktów, w związku z czym uzyskała minimalną ilość punktów wymaganą do wyboru operacji własnej, która wynosi 7.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...