Doradztwo

Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia udzielają bezpłatnych porad potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz na wszystkich etapach przygotowania dokumentacji konkursowej (doradztwo w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, omówienia biznesplanu, przygotowania niezbędnych załączników, realizacji projektu, przygotowania wniosku o płatność, rozliczenia i monitoringu projektu).

 

Informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia:

Anna Świątek – Dyrektor Biura.

Anna Księżarczyk – Specjalista ds. wdrażania i monitoringu.

 

Informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul Rynek 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, mailowo (biuro@dolinakarpia.org) bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 33/841 05 84.

Zakres doradztwa jest ewidencjonowany. Osoba, której go udzielono na Karcie doradztwa wpisuje następujące dane:

  • imię i nazwisko/ nazwa beneficjenta,
  • sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, rybacki, grupa defaworyzowana),
  • adres/siedziba beneficjenta, telefon/e-mail,
  • nabór w ramach, którego udzielono doradztwa,
  • przedsięwzięcie w ramach, którego planowane jest złożenie wniosku,
  • planowany zakres operacji/nr zawartej umowy,
  • data udzielonego doradztwa,
  • podpis korzystającego z doradztwa.

Składając podpis osoba korzystająca z doradztwa wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie doradztwa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...