Kryteria wyboru operacji

 

Kryteria wyboru operacji w ramach LSR 2014 - 2020

Proces ustanawiania kryteriów zajmował bardzo ważne miejsce  w procesie konsultacji społecznych. Opinie mieszkańców i lokalnych liderów zdecydowały o wynikach diagnozy obszaru i analizy SWOT, co w konsekwencji przełożyło się na katalog kryteriów, które podzielono na:

1. kryteria zgodności z LSR - są to kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione przez każdy projekt wybrany do realizacji. Należą do nich:

- realizacja co najmniej: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem o co najmniej jedną jednostkę miary

- zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 albo Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

2. kryteria podstawowe - są to kryteria stosowane we wszystkich naborach, takie same dla wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w LSR. Należą do nich: przygotowanie operacji, obszar oddziaływania operacji, tworzenie miejsc pracy, praca dla grupy defaworyzowanej, związek z Doliną Karpia, wkład własny wnioskodawcy, czas realizacji operacji, innowacyjność i zaangażowanie w zrównoważony rozwój Doliny Karpia.

3. kryteria premiujące - są to kryteria wyróżniające poszczególne przedsięwzięcia. Ich zastosowanie spowoduje wybór operacji o szczególnym znaczeniu dla LSR. Należą do nich: tworzenie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej, ograniczenie sezonowości sprzedaży, znak marki lokalnej, wykorzystanie lokalnych zasobów, współpraca podmiotów gospodarczych, lokalny rynek pracy, wsparcie dla grupy defaworyzowanej, spójna wizualizacja, tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji lokalnej, miejsce realizacji operacji, szlaki Doliny Karpia, status zabytku, Natura 2000 i zbiorowy interes.

 

Załączniki

  • Pobierz Kryteria wyboru operacji w ramach LSR 2014 - 2020 (527 KB, PDF)
  • Pobierz Kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR 2014 - 2020 (401 KB, PDF)
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...