Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Dolina Karpia jest dokumentem planistycznym określającymi kierunki rozwoju Doliny Karpia za pośrednictwem funduszy unijnych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.  W LSR zawarta jest nie tylko diagnoza obszaru Doliny Karpia wraz z analizą SWOT czyli mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, ale także zaplanowane do realizacji cele i ustanowione dla nich wskaźniki. W LSR znajdują się również kryteria wyboru operacji podzielone na kryteria zgodności z LSR, kryteria podstawowe, stosowane dla wszystkich projektów, oraz kryteria premiujące, charakterystyczne dla poszczególnych celów szczegółowych, jak również Plan Działania przedstawiający wdrażanie Strategii w poszczególnych latach do 2023 roku, budżet w podziale na dostępne fundusze unijne oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego i efektywnego wdrożenia zaplanowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia celów.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Dolina Karpia jest jedyną, wybraną w dniu 18.04.2016 roku przez Komisję ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, strategią wielofunduszową dla Małopolski. Podczas oceny nasza LSR uzyskała wynik 193 punktów plasując się tym samym na zaszczytne czwarte miejsce spośród 32 Lokalnych Grup Działania w Małopolsce.

 

Załączniki

  • Pobierz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...